Rig Tjek & Trim

Reparation af mast og beslag

Rig inspektion

Til- og Afrigning

Rig tjek /rig-inspektion

For en wire-rig bør en kvalificeret inspektion foretages efter 10 år og for en rod-rig efter 5 år

For en wire-rig bør en kvalificeret inspektion foretages efter 10 år og for en rod-rig efter 5 år

Hvad er det specielt ved bådens rig, vi skal være opmærksom på, og hvorfor er det så vigtigt, at vi holder et vågent øje med riggen?
Rig og sejl er din sejlbåds "Motor" og som alle motorer skal tjekkes hvert år, så skal din rig og sejl også tjekkes løbende, og gerne et par gange om året og holdes vedlige.

Er der noget ejer selv kan gøre for at få et overblik?
Meget af dette kan du selv gøre, og der er nogle enkle tips som vil hjælpe dig til at overveje, om du skal have en professionel ind over.
Undersøg riggen og kontroller for tegn på; revner, metaltræthed, korrosion/tæring, buler i mast/bom profilet.
Er dine vantskruer begyndt at gå stramt? Er der defekte wire-tråde?
Tjek nøje dine mastebeslag, mastefoden og mastestøtten, samtlige wire-terminaler, popnitter,
røstjern, rigbolte, salingshorn, splitter og fæste mm.
Tjek også alle bevægelige dele samt hjulene i masten for skamfiling og fri bevægelse, smør alle delene med et forskrevet smøremiddel evt. McLube

Hvordan så med selve masten?
Rens masten og alle rig dele før opbevaring for vinteren med ferskvand og en boat shampoo, lad tørre og påfør derefter en syrefri special olie evt. John Mast; "Beskyt din mast" eller Hempels; "Alu Protect", det vil forlænge levetiden på mast og rig.

Er der en generel levetid på de forskellige typer rig?
Levetiden på mast og rig afhænger meget af standarden og udførelsen af vedligeholdelsen igennem årene!
Hvor mange sømil har båden sejlet og hvordan har man sejlet? Tursejlads, langtur eller
kapsejlads – riggen belastes meget forskelligt afhængig af hvad båden har været anvendt til.
Saltkoncentrationen i havvandet og det ydre miljø spiller også en meget stor faktor på materiellet.
Har båden været anvendt eks. i de nordiske farvande eller har den været på langfart f.eks. til
Middelhavet! Saltindholdet i det farvand båden har sejlet i har en meget stor rolle i vurderingen af riggens tilstand.
Som en gylden regel kan man sige, din båd bør afrigges og inspiceres mindst hver andet år.
For en wire-rig bør en kvalificeret inspektion foretages efter 10 år og for en rod-rig efter 5 år.

Nu er det jo mere almindeligt, at sejlbåde tages på land med mast på. Myten er jo, at en mast tager en lille smule skade hver gang den tages af og på – men hvad er egentlig en riggers vurdering?
Vi råder alle der har deres båd stående på land med mast på, til at tjekke riggen omhyggeligt om foråret.
Tag en tur op ad masten om foråret, når båden atter er søsat og tjek alle dele.
( HUSK- kravl aldrig op i masten når båden står på land i stativ, vent til båden atter er tilbage i vandet)
Riggen er udsat for et væsentligt større slid, når båden står på land med mast på i bådstativet, end når den ligger i vandet og kan svaje og gi sig i fortøjningerne. I bådstativet står det hele fast og er statisk og kan ikke gi sig, det giver faktisk et ekstra stort pres på båden og alle rig dele. Så det gode råd, hvis du vil lade båden stå på land med riggen på er, tag toppen af trykket på vant og stag, så riggen ikke står vinteren over og belaster båden unødigt. Riggen skal dog stadig være spændt godt op så den ikke kan stå og pumpe og vibrere.Vi anbefaling stadigvæk en afrigning af masten hver andet år, for inspektion, af-vaskning samt smørring af alle bevælige dele.

Så når vi nu har været igennem alt dette, hvad er så levetiden på mast og rig?
Masten: her tager vi udgangspunkt i aluminium mast, holder i snit lige så længe som båden gør, vel at mærke at masten er blevet tjekket og vedligeholdt efter forskrifterne igennem alle årene.
Wire riggen; Nogle riggere siger 10-15 år. Seldén Mast siger 20 år eller det der svarer til 20.000 sømil til udskiftning!
Der er for mange variabler til et simpelt svar. Men afgørende er hvor båden har sejlet henne og hvad har den været anvendt til?
Rustfrit stål forringes hurtigere i varmt saltet tropiske havvand end eks. Øresund!
Uden mere konkrete oplysninger om den enkelt rig, er den holdning vi tager altid den konservative.
Hvis problemerne efterhånden viser sig såsom revnede terminaler, defekte wire tråde osv. Så er det vores anbefaling at man kraftigt overvejer at erstatte hele den stående wire rig.

Men alt i alt, hvis en wire rig er mere end 15-20 år gammel, så må man som ejer erkende, at der er øget risiko for problemer af denne art, og derfor man altid tager med i betragtning, at der så vil være stor sandsynlighed for at skulle udskifte wire riggen i den nærmeste fremtid.

Men er man i tvivl, så kan man jo få en rigger til at gå riggen igennem, og derved få en
tilstandsrapport med omfang og evt. omkostning for skift.

For en wire-rig bør en kvalificeret inspektion foretages efter 10 år og for en rod-rig efter 5 år.

 Se Video: Jerry the rigger "Rigging checks"

Rig inspektion

Inspektion af alle tilgængelige rig typer udføres

Inspektion af alle tilgængelige rig typer udføres

Riginspektionen omfatter: Op klatring i mast.

Visuel og funktionel tjek af alle rig dele.

Herunder tjek for defekter såsom: Korrosion, galvanisk tæring, slid, revnedannelser,

metaltræthed samt lynskader.

Endoskopisk inspektion udføres indvendig af mast og beslag.

Farvepenetrant test ( DYE ) udføres ved særlig mistanke for revner og deformationer.

Vi tjekker også for drift af lanterner, maste belysning, VHF-antenne og vind givere.

Smøringog justering af alle bevægelige dele samt tapning af splitter.

Trim/tuning af riggen efter maste-/ båd producenten anbefalede specifikationer.

Riginspektionen udføres fra dæksplan til mastetop.

Serviceninkluderer skriftlig rapport med billede dokumentation.

Rig inspektionen udføres fra dæk plan til toppen af masten

Vi inspicerer visuelt alle tilgængelige rig typer

Eksempel på billede dokumentation af rig. Servicen inkluderer også skriftlig rapport.

Rig trim/tuning

Veltrimmet rig/mast giver langt større sejlglæde !

Veltrimmet rig/mast giver langt større sejlglæde !

Al trimning starter med riggen, fordi mast og rig skal være sat rigtigt, før man kan trimme sejlene korrekt.

Heldigvis er det hverken indviklet eller tidskrævende at rigge rigtigt. Riggen på en moderne sejlbåd skal altid stå meget tot, og meget mere tot end de fleste bådejere forestiller sig. Desuden skal masten sættes helt lige og lodret tværskibs, mens den bør være forkrummet i langskibs retning. Moderne cruisingbåde har en rig med bagudvendte salinger, og det er specielt vigtigt, at sætte den rigtype hårdt, fordi det ellers ikke er muligt at holde forstaget tot.

Moderne både er netop bygget til at sætte riggen hårdt. Myten om at man kan stramme forstaget med hækstaget er til dels rigtig, men hvis over- og undervant er for løse, så komprimerer man i stedet masten med hækstaget. Det giver den modsatte effekt – nemlig at forstaget og riggen bliver for løs. Når forstaget ikke er helt tot, bliver genuaen for dyb i faconen og det vil få båden til at krænge mere end nødvendigt. Man kan ikke bare klare det ved at hale hårdere i skødet og åbne toppen af forsejlet med skødevognen, fordi derved mister båden noget af fremdriften og det vil også medvirke til at båden krænger mere.

Bådens balance på roret grundtrimmes bedst med mastens hældning og placering ved mastefoden.

De følgende 4 trin til at sætte masten, giver et godt udgangspunkt for, at kunne trimme sejlene optimalt til balance og større sejlglæde.

Til-rigningens 4 nemme trin til en tot rig:

1. Først sættes masten helt lodret i båden med forstag og overvant, og det kan tjekkes ved at hænge lidt vægt i storfaldet og lade det hænge ned bag masten. Båden skal være i sin naturlige balance og man skal enten gå i land eller stå midt i cockpittet, når man bedømmer det. Det er en god idé at måle længden på vantene inden masten sættes på båden. Så kan man nemlig se om de er lige lange i begge sider, og fx sætte mærker på vantskruerne eller terminalerne Derved får man identiske punkter på vantene, som man kan måle fra og ned til dækket. På den måde er det lettere at sætte masten helt lodret.

2. Når masten står helt lodret, sættes undervant og mellemvant i forhold til topvantet, således at masteprofi let er helt lige hele vejen op. Dette kan tjekkes ved at flugte op langs hulkehlen eller med et fald i stille vejr.

3. Dernæst sættes Topvantene meget hårdt. Husk at de skal spændes lige hårdt og skiftevis i begge sider. Det er en god håndregel, at de skal spændes, indtil man selv synes de er spændt for hårdt. Man kan også måle spændingen på de enkelte vant med en rigspændingsmåler.

4. Derefter spændes undervantene lige knapt så hårdt, således at masteprofilet står med en let forkrumning på en halv til hel profilbredde. Bådens rigtype og især storsejlets mastekurve afgør, hvor meget den præcist skal krumme. Mastheadriggede master skal bare have en let krumning, moderne master med bagudrettede salinger skal have en krumning på godt en profilbredde, mens rullemaster skal stå næsten uden krumning. Mellemvant skal sikre at masten står helt lige under sejlads

Kilde: NORTH SAILS
TRIMGUIDE TIL CRUISING SEJLADS

North Sails Trimguide

TRIMGUIDE TIL CRUISINGSEJLADS

Se mere: Trimguide 

Seldén Mast RÅD OG TIPS

interessant læsning!

interessant læsning!

Tjek: RÅD OG TIPS fra SELDÈN

Vedligeholdelse af rullefok og furling mast

Vedligehold dit rullesystem: Spul med ferskvand løbende og få salte og snavs skyllet væk. Smør med en vandfast fedt eller Teflon spray i alle kuglelejerne på din rullefok og rullemast et par gange i sæsonen.

Vigtigt: Harken rulleforstag må ikke smøres! men kun spules med ferskvand og lidt sulfo-sæbe i kuglelejerne, da de har Torlon kugler="selv smørende kugler"

Løbende rig

Træk fald og anden løbende rig ud af masten for vinteren, så undgår du at de vrider hjulene skæve i masten samt at tovværket bliver ødelagt af vind og vejr og den kraftige UV nedbrydning fra solen. Bind eller sy en tynd line i enderne af tovværket og træk dem igennem. OBS: ( Undgå at linen knækker inden i masten i løbet af vinteren. Brug derfor en stærk kvalitets line til formålet )

Hvis tovværket er beskidt, kan det vaskes i vaskemaskine. Put evt. dit tovværk i et pudebetræk, vask ikke ved højere temperatur end 30ºC ( Skåneprogram ) brug IKKE skyllemiddel og kun meget lidt mildt vaskemiddel. Hæng dit tovværk til dryp tørring, brug IKKE tørretumbler. Om foråret trækker du tovværket tilbage i masten med de tynde liner!

RiggerService.dk

v/Thomas Stotz

Tlf. +(45) 30 42 15 10 - riggeren@gmail.com - Stationsvej 21, 4360 Kr. Eskilstrup

Denmark

Del siden